other

דרך הלב

כל אדם זקוק למקום בו יוכל לצאת מדעתו בשלווה ולמצוא פעימה חדשה.

מרכז סדנאות, טיולים, אירוח, חזון, יצירה ומשמעות.

חאן מפנק בטבע עם יזהר הס וצוות דרך הלב.

קיבוץ ברקאי

יזהר - 052-3291713 | טלפקס - 04-6387195

http://www.d-halev.co.il

סיורים ואירועים קרובים

מפת מרבד ירוק - ואדי עארה

צור קשר